Senior IWV Fellow Nicki Kurokawa joins the Troy Derengowski Show to discuss the latest IWV heath care poll results.